REGLER OCH VILLKOR

Villkor för Phonify B.V. , samarbetspartners och sponsorer , nedan ” Arrangören” eller ” vi ”

1 . Dessa villkor gäller för alla PR- aktiviteter, såsom SMS erbjudanden och liknande PR priskampanjer från Arrangören , baserad i Nederländerna (Singel 326 A, 1016 AE Amsterdam) .

2. Before participating in the relevant campaign or activity, appropriate information is always provided, or this information is made available on request, regarding the duration of the action, the product category, the cost of participation, the type of game, criteria by which participants are judged , the procedure for providing prices, the end date of the action, and when or how the results will be announced.

3. Offers and activities are available for private individuals from 18 (eighteen) years and older, who during the campaign period have submitted a complete registration.

4 . Genom att delta, förklarar du som slutanvändare, att du accepterar erbjudandet/PR-aktiviteten.

5 . Uteslutna från deltagande är anställda och anhöriga till Arrangören , inklusive partners och sponsorer .

6 . Arrangören förbehåller sig rätten att utdela annat pris av minst lika ( ekonomiskt ) värde i samråd med vinnaren . Om ett och samma pris och/eller pris på samma produkt kan vinnas genom att delta i en tjänst eller liknande aktivitet, ställer Arrangören endast ett (1 ) pris tillgängligt per telefon nummer eller e-post adress . Den tävlingen är öppen för alla som är 18 år eller äldre och är svenska invånare.De anställda i företaget Tazuki får inte delta i den tävlingen, samt familjemedlemmar.

7 . Arrangören ansvarar inte för några synliga eller dolda fel och inte heller för eventuella skador vid leverans eller transport av priset till angiven adress .

8 . Om produkterna inte är tillgängliga eller varan är slut på lagret , förbehåller sig Arrangören rätten att erbjuda som alternativ ett kontantbelopp, eller att vart pris som skall ersättas, helt eller delvis utbytes mot annan prisvara av minst samma ekonomiska värde. Priset måste tas som erbjuds och kan inte överlåtas eller uppdelas .

9 . Vi fastställer din information för genomförandet av aktiviteten, eller om du, i samband med tjänsten har kontakt med arrangören, samarbetspartner och sponsorer . Uppgifterna kan också användas för att informera dig om (nya) tjänster av Arrangören, samarbetspartner och sponsorer . Uppgifterna kan också göras tillgängliga för samarbetspartner och sponsorer för att informera om erbjudanden. Även om du inte uttryckligen godtagit att du vill ta emot e-post om liknande tjänster av Arrangören , partners och sponsorer, innehållande information som kan vara relevant för dig, såvida du inte uttryckligen avsagt dig all fortsatt e-post. Om du föredrar att inte få sådan information från Organizer, kan du alltid ange detta med hjälp av undantags sidan i kampanjen . För mer information , se vår sekretesspolicy .

10 . Dessa villkor kan när som helst ändras eller uppdateras av oss. Viktiga uppdateringar i denna villkorsförklaring kommer att återfinnas på webbsidan. Kontrollera därför regelbundet dessa villkor.

För eventuella frågor eller kommentarer , vänligen kontakta oss via [email protected]

Uppdaterad : juni 2021