REGLER OCH VILLKOR

Villkor för Phonify B.V. , samarbetspartners och sponsorer , nedan ” Arrangören” eller ” vi ”

1 . Dessa villkor gäller för alla PR- aktiviteter, såsom SMS erbjudanden och liknande PR priskampanjer från Arrangören , baserad i Nederländerna (Singel 326 A, 1016 AE Amsterdam) .

2 . Före deltagande i den relevanta kampanjen eller aktiviteten ges alltid lämplig information, eller görs denna information tillgänglig på begäran, angående löptiden för åtgärden, det vinnande priset och/eller produktkategorin, kostnaden för deltagandet, vilken typ av spel det avser, kriterier utifrån vilka deltagarna bedöms , förfarandet för tillhandahållande av priser, slutdatum för åtgärden, och när eller hur resultaten tillkännages.

3 . Erbjudanden och aktiviteter är tillgängliga för privatpersoner från 18 (arton) år och äldre, som under kampanjperioden avgett en komplett ifylld registrering .

4 . Genom att delta, förklarar du som slutanvändare, att du accepterar erbjudandet/PR-aktiviteten.

5 . Uteslutna från deltagande är anställda och anhöriga till Arrangören , inklusive partners och sponsorer .

6 . Vinnaren kommer att bestämmas utifrån alla deltagare som uppfyller dessa villkor, och de ytterligare tillgänglig gjorda spelvillkoren, eller efter att på inbjudan av arrangören ha deltagit i ett finalspel. Inom 7 ( sju ) dagar efter avslutad final kommer att pristagaren att bli kontaktad via e-post eller telefon. Om en vinnare ej går att nås, kommer en ny vinnare (max två gånger) att koras. Angående resultat och utdelningen av pris förekommer ingen korrespondens. De administrativa data från arrangören är avgörande.

7 . Priset kommer att finnas tillgängligt från den (totala) prispotten som Arrangören överenskommit, enligt villkor och åtgärder, med samarbetspartner och sponsorer.

8 . Alla extra kostnader såsom porto , bud eller bankavgifter betalas av vinnaren. Om ett PR spel ska beskattas eller någon annan typ av skatt tillämpas, i samband med (PR) spel som ett resultat av ett erhållet pris, kommer denna skatt betalas av vinnaren och betalningen av dessa vid första begäran kunna påvisas.

9 . Arrangören förbehåller sig rätten att utdela annat pris av minst lika ( ekonomiskt ) värde i samråd med vinnaren . Om ett och samma pris och/eller pris på samma produkt kan vinnas genom att delta i en tjänst eller liknande aktivitet, ställer Arrangören endast ett (1 ) pris tillgängligt per telefon nummer eller e-post adress . Den tävlingen är öppen för alla som är 18 år eller äldre och är svenska invånare.De anställda i företaget Tazuki får inte delta i den tävlingen, samt familjemedlemmar.

10 . Ett pris eller annat liknande alternativ som vunnits , där vinnaren godkänt oss, kommer att senast 21 (tjugoen) dagar senare att finnas tillgängligt på av vinnaren uppgiven adress. Vid ett kontantpris , överförs detta till det konto som angetts av prisvinnaren.

11 . Arrangören ansvarar inte för några synliga eller dolda fel och inte heller för eventuella skador vid leverans eller transport av priset till angiven adress .

12 . Om produkterna inte är tillgängliga eller varan är slut på lagret , förbehåller sig Arrangören rätten att erbjuda som alternativ ett kontantbelopp, eller att vart pris som skall ersättas, helt eller delvis utbytes mot annan prisvara av minst samma ekonomiska värde. Priset måste tas som erbjuds och kan inte överlåtas eller uppdelas .

13 . Vinnaren är överenskommer i samråd med arrangören angående att använda hans / hennes namn , stad , land och eventuellt publicering av ett foto på Arrangörens webbsidor, för post PR-aktiviteter.

14 . Vi fastställer din information för genomförandet av aktiviteten, eller om du, i samband med tjänsten har kontakt med arrangören, samarbetspartner och sponsorer . Uppgifterna kan också användas för att informera dig om (nya) tjänster av Arrangören, samarbetspartner och sponsorer . Uppgifterna kan också göras tillgängliga för samarbetspartner och sponsorer för att informera om erbjudanden. Även om du inte uttryckligen godtagit att du vill ta emot e-post om liknande tjänster av Arrangören , partners och sponsorer, innehållande information som kan vara relevant för dig, såvida du inte uttryckligen avsagt dig all fortsatt e-post. Om du föredrar att inte få sådan information från Organizer, kan du alltid ange detta med hjälp av undantags sidan i kampanjen . För mer information , se vår sekretesspolicy .

15 . Dessa villkor kan när som helst ändras eller uppdateras av oss. Viktiga uppdateringar i denna villkorsförklaring kommer att återfinnas på webbsidan. Kontrollera därför regelbundet dessa villkor.

För eventuella frågor eller kommentarer , vänligen kontakta oss via [email protected]

Uppdaterad : Augusti 2019