INTEGRITETSPOLICY

Inledning

Kunders och besökares personuppgifter på dessa webbsidor behandlas med största omsorg och sekretess. Phonify B.V. anser att skyddet av kunders och besökares personuppgifter på deras webbsidor, är av största vikt och en nödvändighet för dess verksamhet .

Phonify B.V. uppfyller även kraven i integritet (själv- ) förordningen och ålägger sig omsorgsfull behandling av personuppgifter . Ansvarig för uppgiftshantering är Phonify B.V. (Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam, Nederländerna)

Hantering av personuppgifter

Som en del av vår service säkerställer vi dina personuppgifter. Detta är fallet när du registrerar dig för en prenumeration på en (mobil) tjänst eller ett nyhetsbrev, är deltagare i en kampanj, eller inbjuden att delta i ett spel . Det finns också uppgifter som behandlas inom ramen för våra tjänster från våra dotterbolag, sponsorer och partners i leveransen av priset till vinnaren, vid tillkännagivande av intresse och om du visar ditt intresse på ett annat sätt, eller på annat sätt har kontakt med oss. Sådana uppgifter är bland annat kontaktuppgifter, mobilnummer, uppgifter vid anmälan och avregistrering, exempelvis till ett nyhetsbrev, beställda produkter/tjänster, information om betalningar, loggfiler i samband med mobila tjänster och visat intresse för våra olika tjänster.

Vi använder den här informationen för genomförande och slutförande av avtalet med dig (och våra tjänsteleverantörer), övriga tjänster (dotterbolag eller sponsorer och samarbetspartners ), intern verksamhet och för att hålla kunder till våra (nya) produkter och tjänster samt dotterbolag, sponsorer och partners uppdaterade. Dina uppgifter kan också göras tillgängliga för våra sponsorer och partners för att (ytterligare) informera dig om erbjudanden eller annan relevant information. Om du inte är intresserad av det här kan du avbryta prenumerationen när som helst.

Använd inloggning

För att använda våra mobila tjänster krävs att du går igenom en (oftast landsspecifikt ) ansökningsprocess.

Här kommer du bli tillfrågad om uppgifter, såsom namn, adress, postnummer, stad, kön, mobilnummer, e-postadress och bankkontonummer . Dessa uppgifter används för att kunna skicka dig information som en del av vår service, och för att kunna avräkna med dig. Vi vill också hålla dig uppdaterad om nya typer av produkter och tjänster och intressanta erbjudanden.

Mobil nummer

Om du har angett (mobilt) telefonnummer används detta efter anmälan, för att bekräfta vilken typ av tjänst du valt, för att ingå avtal med vederbörande, och för att kunna utföra tjänsten. Om du har angett intresse, använder vi också ditt mobilnummer för att kommunicera med dig och för att hålla dig informerad om (nya) produkter och tjänster. Du kan avbryta prenumerationen när som helst genom att klicka på länken längst ned i meddelandet som du får på din mobiltelefon

E-postadress

Om du har angett din e-postadress och aktivt har indikerat att du vill ta emot till exempel nyhetsbrev eller annan information, kan vi bättre informera och hjälpa dig som kund med information om olika typer av erbjudanden och priskampanjer. Om du inte längre vill ha denna information, kan du avbryta prenumerationen när som helst genom att klicka på länken längst ner i e-postmeddelandet du fått. Det är också möjligt att du har samtyckt till att e-postadressen görs tillgänglig för mottagande av tillfälliga erbjudanden och kampanjer från andra företag. Dessa företag är av oss i förväg noga utvalda företag. Du kan oftast själv välja dessa på webbsidan.

Inspektion

Du kan ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, var vänlig hjälp oss att rätta till det. förfrågningar om tillgång till, eller rättelse av dina uppgifter kan skickas till ovan angivna adress. På denna adress kan du också kontakta oss om du har några frågor om hur vi hanterar dina uppgifter.

Typ av produkter och tjänster

Vi strävar efter att ta största möjliga hänsyn till dina önskemål. Om du inte är intresserad av information om (nya) relevanta produkter och tjänster, ber vi dig att meddela oss detta på den speciella av-anmälningssidan på webbplatsen. Obs: Våra tjänster syftar till att ge dig information om olika typer av produkter och tjänster. En total blockering av dina uppgifter kan leda till icke-mottagande av information om kampanjer eller erbjudanden som du förmodligen är intresserad av.

Fil Information

För våra tjänster upprätthålls en “databas” med uppgifter, för att kunna kontrollera våra tjänster (och våra tjänsteleverantörer) så noggrant möjligt. Syftet med detta är att optimera tillförlitligheten hos våra tjänster. Informationen kan också härledas för att förhindra missbruk av uppgifter, och om nödvändigt för att uppfylla mer specifika förfrågningar om information från andra parter på grundval av (själv-) reglering av denna information.

Browsing och IP-adress

Vi använder även IP-adressen för din dator. Denna IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du surfar på Internet, exempelvis på en av våra webbplatser eller landningssidor. Detta kan användas för att se hur webbplatsen används, och för utarbetandet av analyser och rapporter med icke identifierbar information.

Säkerhet

Med hänsyn till vilken typ av service vi erbjuder och det förtroende som tilldelas oss, lägger vi stor vikt och omsorg vid tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla personuppgifter.

Cookies

Webbplatser som visar reklam använder cookies för att hålla reda på vilka annonser som visas för dig. Dessa cookies är placerade på det företag som ansvarar för dessa annonser. Det enda syftet med dessa cookies är att göra kommunikationen som krävs för att ge för kunna se reklamen på att webbsidan, eller för att möjliggöra att användaren länkas vidare till annonsen efter att ha klickat på på hemsidan. Tjänsten ‘Clicks’ ger oss information som är viktig för statistisk analys på oidentifierbar nivå. Ditt personliga bruk kan inte härledas .

Links

På denna sida hittar du länkar till andra webbplatser. Dessa organisationers förfarande med dina uppgifter ligger ej inom vårt ansvarsområde. Läs sekretesspolicyn på den webbplats som du besöker.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy . Viktiga förändringar kommer att meddelas på denna webbplats i sekretess policyn .

Amsterdam, Mars 2024