Vilkår

GENERELLE VILKÅR

Denne versjonen gjelder fra og med Mars 2024 og inntil videre.

Les nøye gjennom disse Generelle vilkår før du registrerer deg på hjemmesiden. Du må bekrefte at du aksepterer disse vilkårene før du kan delta i konkurransen.

1. GODKJENNELSE

Phonify B.V., Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam (“Phonify B.V”) tilbyr abonnementstjeneste Mobivity (“Tjenesten”) på https://portal-norge.mobivity.co/ (“Nettsiden”).

Ved å registrere seg som deltaker av Tjenesten bekrefter deltakeren (“Deltaker”) at han/hun har lest, forstått og akseptert de generelle vilkårene (“Generelle vilkår”) som fremgår nedenfor og samtykker til og respekterer våre regler for personvern omtalt under punkt 6.

2. TJENESTEN

Mobivity er en abonnementstjeneste. Logg inn på Mobivity-portalen og bla gjennom rabattkodene du har valgt. Ved å registrere deg får du ubegrenset tilgang til mobilinnholdsportalen med rabattkoder for mange forskjellige merker som kontinuerlig oppdateres. Det påløper et gebyr på NOK 125 per uke pluss WAP/GPRS-kostnader, som belastes mobiltelefonregningen eller trekkes fra din forhåndsbetalte saldo. Deltaker registrerer seg med mobilnummeret sitt og svarer med et nøkkelord for å motta en SMS eller bekrefter registrering ved å svare på en push-melding på telefonen eller skrive inn en PIN-kode. På den måten bekrefter deltakeren at han eller hun har lest og forstått betingelsene og godtar å abonnere på tjenesten. Tjenesten er et abonnement med automatisk fornyelse, som kan avsluttes når som helst av deltakeren ved å sende en tekstmelding med “STOPP” til 2333. Alternativt kan deltakeren ringe til vår kundeservice på 72 90 96 00 eller sende en e-post til [email protected] . Hvis tjenesten ikke blir kansellert, blir den automatisk fornyet i en uke. Denne tjenesten leveres av Phonify B.V.. Phonify B.V. er ikke tilknyttet merkene og produsentene som er oppført her. Varemerker, servicemerker, logoer (inkludert blant annet de enkelte produktnavnene og forhandlerne) tilhører deres respektive eiere. Leverandør: 72 90 96 00 Hjelp? Kontakt [email protected]

3. DELTAKERE

For å kunne delta i må Deltakeren være fylt 18 år og bosatt i Norge. Hver Deltaker kan kun tegne et abonnement.

4. BETALING / KOSTNADER

Det påløper et gebyr på NOK 125 per uke pluss WAP/GPRS-kostnader, som belastes mobiltelefonregningen eller trekkes fra din forhåndsbetalte saldo. Spilleavgiften betales i begynnelsen av hver 7-dagersperiode. Deltaker registrerer seg med mobilnummeret sitt og svarer med et nøkkelord for å motta en SMS eller bekrefter registrering ved å svare på en push-melding på telefonen eller skrive inn en PIN-kode. På den måten bekrefter deltakeren at han eller hun har lest og forstått betingelsene og godtar å abonnere på tjenesten. Tjenesten er et abonnement med automatisk fornyelse

5. OPPSIGELSE AV ABONNMENNEMENT

abonnementet kan avsluttes når som helst med umiddelbart virkning ved å sende en SMS med kodeordet STOPP til mobilnummer 2333. Det samme mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering av Tjenesten må oppgis ved oppsigelse av Tjenesten.

6. PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET

Phonify B.V. behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Mer informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet finnes i dokumentet Personvernpolicy.

7. ANSVARSBEGRENSNING

Phonify B.V. har ikke ansvar for tap av data, for sent ankomne svar, forsinkelser, forandringer, manipulasjon eller feil ved e-post kommunikasjonen eller annen data som tastes inn, kommuniseres, overføres eller lagres som skyldes eksterne datanettverk eller software- eller hardwarefeil hos Deltaker eller tredjepart. Phonify B.V. har heller ikke ansvar for feilaktig, avbrutt, forsinket eller på annen måte mistet informasjon som skyldes Deltaker, dennes program eller utstyr som brukes for å delta i konkurransen. Ansvarsfraskrivelsen gjelder så langt ikke annet følger av ufravikelige rettsregler. Phonify B.V. er ikke ansvarlig for tyveri eller skadeverk på lagret data, lagringsmediet, utillatelig endring eller manipulasjon av data i datasystemet eller lagringsmediet hos Deltakeren eller tredjepart. Phonify B.V. er kun ansvarlig for skade som skyldes forsettelig eller grov uaktsomhet hos Phonify B.V.. Phonify B.V. er ikke ansvarlig for skadeerstatning eller andre krav som skyldes unnlatelse av å fullføre visse forpliktelser dersom unnlatelsen skyldes omstendigheter som ligger utenfor Phonify B.V.s kontroll og som hindrer eller vesentlig forvansker gjennomføringen av forpliktelsen. Så snart hindringen opphører skal forpliktelsen gjennomføres som avtalt. Som fritagende omstendighet skal regnes krig, krigshandlinger, tiltak eller unnlatelse fra myndighetene, konflikt på arbeidsmarkedet, askenedfall, brann, feil eller forsinkelse i operatørens nett og tilsvarende omstendigheter.

8. LENKER TIL OG FRA Phonify B.V.`S NETTSIDER

Phonify B.V. er ikke ansvarlig for design eller innholdet i eksterne lenker som kan forekomme på Phonify B.V.s nettsider.

9. IMATERIELLE RETTIGHETER

Denne avtalen innebærer ikke at noen immaterielle rettigheter, som opphavsrett, varemerke, patent eller annen rettighet, overføres mellom Phonify B.V. og Deltakeren. Phonify B.V. har ingen tilknytning til produktene eller forhandlerne av de produktene.

10. LOVVALG

Ved tvist gjelder norsk rett og en tvist skal avgjøres av norske domstoler, om ikke ufravikelige lovregler sier noe annet.

11. KONTAKTINFORMASJONDenne tjenesten leveres av Phonify B.V. (Frans Halsstraat 26 A-H, 1072 BR Amsterdam), Dersom du har noen spørsmål eller vil komme i kontakt med Phonify B.V. kan du ringe Kundetjenesten 72 90 96 00 , sende en e-post til [email protected] eller besøke hjemmesiden www.mobivity.co